Monday, 4 March 2019

Al-Imran Ayat 115

4.3.115
Juz:
4,Surah:3.
Surah 3, Ayat 115:
.

Ringkasan tafsir;

Ayat ini diturunkan untuk menolak dakwaan orang Yahudi yang fasik, yang mengatakan kepada kaum mereka yang memeluk Islam, “kamu telah merugi dengan adanya iman yang begini”. Dan Allah menafikan kata-kata mereka itu, bahkan Allah tidak melupakan upah setiap kebaikan yang dilakukan oleh mukmin dan Allah Maha Mengetahui untuk membalas amal bakti orang-orang yang bertakwa. Sesiapa yang imannya benar dan takutkan Allah, maka akan berakhir dengan kebahagian.

.
[previous] [next] [home] 

.
rujukan sumber,

Juzuk
4, Surah3
Terjemahan,
111~120,
[GS] https://sites.google.com/site/tammpajsite/8/1
Ulasan surah 3;  
[GS]
https://t.co/Kf2lMbI0X8    
Friday, 24 June 2016

Surah Al-Baqarah (110)Juz:1,Surah:2.
Surah 2, Ayat 110:
.
Ringkasan tafsir;
Selepas ayat 109 itu, turun ayat ini bagi menyeru orang mukmin supaya mendirikan sembahayang dan keluarkan zakat untuk kebaikan diri sendiri.  Berbaktilah berkhidmatlah untuk kebajikan semata-mata kerana Allah dan semuanya ini adalah bekalan untuk akhirat. 


[Previous] [Next] [Home] 

.
Sumber, 

Terjemahan (1.2.101~110);

[GS] https://t.co/UPgXBDwlPa  
Ulasan (1.2);  
[GS]
https://t.co/0EUkXravGr  
Pautan,

.